သံုးရာသီ

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Address :ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ဆီဆုံရပ္၊ေက်ာက္ဆည္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-402703975, 09-793703975

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ိစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ဳိးစံု ရသည္။
  • သီးႏွံထြက္ႏႈန္းႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း။

Share This Page