နီစိမ္းဝါ

မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :ေတာင္နံ႔သာကြက္သစ္၊ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-43123012, 09-2038144

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္၍ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာျခင္္း။
  • လက္လီ၊လက္ကားရရွိျခင္း။

Other Business Categories

  • မုန္႔မ်ိဳးစံုထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား
  • ယို (ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ခ်ိ)