ဂုဏ္

ဟိုတယ္မ်ား

Address :အင္ေတာက်ယ္တိုးဂိတ္အနီး၊ေက်ာက္ပန္းေတာင္း

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-791555549, 09-791555547

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အညာေဒသမွ အပန္းေျဖရင္း ဂုဏ္ ဟိုတယ္မွာ အနားယူဖို႔ ႀကိဳဆိုပါသည္။
  • သာယာလွပ စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ေစရန္ ဂုဏ္ ကိုသာလာခဲ့ပါ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျမဲႀကိဳဆိုေနပါသည္။

Other Business Categories

  • တည္းခိုခန္းမ်ား

Share This Page