ေအာင္သဇင္

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Address :ေဈးအေနာက္ေတာင္ဘက္၊ ေစ်းကြက္သစ္ရပ္ကြက္၊ေက်ာက္ပန္းေတာင္း

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-790158456, 09-2221053

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ၿမိဳ႕တြင္း အိမ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ နယ္ ကားဂိတ္အေရာက္ ပို႔ေပးျခင္း။

Share This Page