ေဇာ္ေဇာ္-ဝါစက္

ဝါႀကိတ္စက္

Address :ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း ေဘး၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ကူမဲ

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-402506702

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Share This Page