ကယ္ဖိုဗစ္

တိရစာၦန္ကုေဆးမ်ား

Address :အမွတ္ ဆဆ-၄/၈၉၊ ၅၆လမ္း၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း ေထာင့္၊ သစၥာလမ္းသြယ္၊ ကန္သာယာၿမိဳ႕သစ္၊ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5114554, 09-2016387

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဝက္အသားတိုးေဆးအနီ(႐ိုး႐ိုးထုတ္)၊ ဝက္အသားတိုးေဆး(အထူးထုတ္)၊ ကၽြဲ၊ ႏြားအားေဆး၊ ဝက္ကုသေဆး၊ ဝက္မႀကီးႏို႔ထြက္တိုးေဆး၊ သံခ်ေဆး၊ ကၽြဲ၊ ႏြားလွ်ာပြတ္ေဆး၊ မႊား၊ သန္း၊ ဝဲ၊ ယားနာဖ်န္းေဆး။ ေဆးကတၱရာ၊ တိရစၦာန္ထိခို္က္ရွနာေပ်ာက္ေဆး၊
  • သင့္…ဝက္ေမြးျမဴေရးအတြက္မရွိမျဖစ္ "ကယ္ဗိုဗစ္"

Share This Page