ေမျမန္မာ

ပိုးထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :အကြက္ ၄၈၀၊ စစ္ကိုင္း-မႏၲေလးလမ္း၊ တမၸဝတီ-သာမိုးရပ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေရခ်ိဳလမ္းသြယ္၊ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-762636588, 09-775870777

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္းမွန္

Share This Page