ပေလာင္မိသားစု

လက္ဖက္ႏွင့္ အေၾကာ္စံု

Slogan :

Address :အကြက္ ၈၅၂၊ အမွတ္ ၅၅-၅၆၊ ၈၂လမ္း၊ ဘုရားႀကီး ေတာင္ဘက္၊ ဦးပြားဂုံုးေက်ာ္အဆင္းထိပ္၊ စေလေက်ာင္းအနီး၊ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2004227, 09-782004227

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • လက္ဖက္ႏွင့္ အေၾကာ္စံုအမ်ိဳးမ်ိဳး ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္