တင္တင္(ေဒၚ)

သေဘၤာေဆးႏွင့္ ဘားနစ္

Slogan :

Address :အမွတ္ ၂၉၊ (၄၅)လမ္း၊ ၈၂လမ္း ႏွင့္ ၈၃လမ္း ၾကား၊ ဘုရားႀကီးေျမာက္မုခ္ အနီး၊ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-257007006, 09-257007004

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပစၥည္းမွန္ ေဈးႏႈန္းမွန္ျခင္း
  • ပစၥည္း Quality ေကာင္းျခင္း