ေမာင္စိန္ဝင္းႏွင့္ညီမ်ား

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၈၃၊ ၈၃လမ္း၊ ၂၆လမ္း ႏွင့္ ၂၇လမ္း ၾကား၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-777794506, 09-777794507 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကိြဳင္ႀကိဳးမ်ားအား ၁၀၀%ေၾကးႀကိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္ Core ျပားမ်ားအားအသံုးျပဳထားျခင္း၊ ႐ိုတာ၊စတစ္ကာမ်ားအား ေလ်ာ့မထားျခင္းျဖင့္ အရည္အေသြးအား ထိန္းသိမ္းေပးပါသည္။
  • ၎အျပင္ စက္လည္ပတ္သည့္အသံညင္သာမႈရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။၎တြင္ပါဝင္ေသာ အင္ပယ္လာအား အရည္အေသြးျမင့္ ေၾကး၊ ဖိုက္ဘာ၊ စတီး၊ သတၳဳအရည္ႀကိဳ စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး သံေခ်းမတက္ေစရန္ Electrophonetic Plant သုတ္ထားပါသည္။ Spare Parts မ်ားအလြယ္တကူ ရရွိနိုင္ျခင္း၊ ပန္႔မ်ားအား ISO 9000 စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ အညီ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေရာင္းရဆံုး တံဆိပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ နိုင္ငံေပါင္း (၉၀) ေက်ာ္တြင္ CROCODILE (မိေက်ာင္း) အစစ္ ေရစုပ္ပန္႔မ်ားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ သံုးစဲြေနၾကပါသည္။