ေန႐ွင္နယ္

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၅၃၊ ၂၉လမ္း၊ ၈၁လမ္း ႏွင့္ ၈၂လမ္း ၾကား၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 02-4071130, 09-2000726

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Quality ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ပစၥည္းမွန္ေစ်းႏႈန္းမွန္ျခင္း။

Other Business Categories

  • ေဆာက္လုပ္ေရး၊ကန္ထ႐ိုက္တာ လုပ္ငန္းသံုးစက္ကိရိယာမ်ား
  • ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား