ခိုင္သစၥာ

အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၈၆၊၈၈၊၉၀၊ ေျမညီထပ္၊ သရဖီ-(စီ)-႐ံု၊ ေဈးခိ်ဳ၊ ေတာင္ဘက္ထိပ္ဝင္ေပါက္၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-974226665 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ခ်ဳပ္ထည္ရယ္ဒီမိတ္စသည္ ႏွင့္ ဇာေဘာ္လီ ၊ ခိုင္သစၥာ စက္ရုံထုတ္ခ်ဳပ္ထည္ေတြကဝတ္လိုလည္းေကာင္းတယ္ ၊ ခိုင္ခန္႕လွပတယ္
  • သဘာဝအလွကိုမိမိရရပိုင္ဆိုင္ေစတယ္ ။ စိတ္တိုင္းက် ခ်ဳပ္လုပ္ထားပါသည္။