ေက်ာ္ဝင္း

မွန္ႏွင့္ ၾကည့္မွန္အမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :အမွတ္ ၁၉၆၊ ၂၈လမ္း၊ ၈၀လမ္း ႏွင့္ ၈၁လမ္း ၾကား၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5163085, 09-91003274

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပစၥည္းမွန္ကန္ၿပီး၊ ေဈးႏႈန္းမွန္ကန္ပါသည္။
  • ၿမိဳ႕တြင္းဂိတ္အေရာက္ ပို႔ေပးပါသည္။

Share This Page