ၿမိဳ႕ဂုဏ္

နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ အက္စ္-၇၊ ၂၈လမ္း၊ ၈၄လမ္း ႏွင့္ ၈၅လမ္း ၾကား၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2001795, 09-91001795

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • နာရီႏွင့္ နာရီအပိုပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page