သဇင္

ဘီစကစ္ (ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ခ်ိ)

Slogan :

Address :အမွတ္ ၄၂၊ ၈၅လမ္း၊ (၂၉)လမ္း ႏွင့္ (၃၀)လမ္း ၾကား၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-977260261, 09-977260262

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • သဘာဝကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း။
  • အရည္အေသြးျမင့္ ႏို႔မွဳန္႔ႏွင့္ မေျပာင္းလဲေသာ ထုတ္လုပ္မႈနည္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။