ဘန္ဘန္

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :အမွတ္ ၁၀၂၊ ၃၅လမ္း၊ ၇၅လမ္း ႏွင့္ ၇၆လမ္း ၾကား၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2021941, 09-962021941

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • မိုးကာ၊ ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ အိမ္သံုးပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ိဳးစံုတို႔ကို လက္လီ၊ လက္ကားရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
  • ပစၥည္းမွန္၍ ေဈးႏွဳန္းခ်ိဳၿပီး ဝန္ေဆာင္မွဳ႕ေကာင္းမြန္ေစရမည္။

Other Business Categories

  • ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page