ေ႐ႊရင္႐ႊိဳင္း

ဟိုတယ္မ်ား

Address :ေလဆိပ္လမ္းမႀကီး၊ ပုဂံလန္႔မတ္ဟိုတယ္ေဘးမွဝင္၊ ေအာင္ေျမသာဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဖီး(လ္)စားေသာက္ဆိုင္ေ႐ွ႕လမ္း၊ပုဂံေညာင္ဦး

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-259481099, 09-798091971

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • မိသားစုခန္း၊ ႏွစ္ေယာက္ခန္း၊ သံုးေယာက္ခန္းမ်ားရရွိနိုင္ျခင္း။
  • မနက္စာႏွင့္ ေရပူေရေအး ပါရွိျခင္း။

Other Business Categories

  • တည္းခိုခန္းမ်ား

Share This Page