ေအာင္ခ်မ္းသာ

တိုင္းရင္းေဆးကုခန္းမ်ား

Address :၁-လမ္း၊ တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္၀န္ထမ္းအိမ္ရာ၊ ေ႐ႊက်င္ရပ္၊ အိုးဘို၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-402643870, 09-421541437

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • လည္ပင္း၊ က်ီးေပါင္း၊ ဒူးနာ၊ ခါးနာ၊ ေလျဖတ္၊ ေလငန္းေရာဂါ၊ လက္ကပ္အေၾကာ၊ အ႐ိုး၊ အဆစ္ႏွင့္ အေထြေထြေရာဂါကုတိုင္းရင္းေဆးခန္း
  • ဝိဇၨာဓရ၊ ဓာတ္ေထာက္တံျဖင့္ ေရာဂါမ်ား႐ွာေဖြ စစ္ေဆးေပးျခင္း။

Share This Page