သိဂၤ ီေ႐ႊစင္

ပံုႏွိပ္တိုက္မ်ား

Address :အမွတ္ ၁၃၈၊ ၈၃လမ္း၊ (၂၃)လမ္း ႏွင့္ (၂၄)လမ္း ၾကား၊ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-429306053

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • အျမန္ဆုးံ ႏွင့္ အေကာင္းဆုးံအရည္အေသြးျပည္႕ေအာင္ေဆာင္ရႊက္ေပးသည္၊ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို႕ေဆာင္ေပးသည္၊
  • အထူးဝန္ေဆာင္မူေပးသည္။

Other Business Categories

  • စာေရးကိရိယာဆိုင္
  • ေအာ့(ဖ္)ဆက္ဖလင္ ကာလာခြဲလုပ္ငန္း

Share This Page