ေအဝမ္း

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Slogan :

Address :အကြက္ ၅၁၊ အိုးဘို၊ ေ႐ႊက်င္ရပ္၊ ေ႐ႊက်င္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2011147, 09-795013044Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Business Profile

ေအဝမ္း လုပ္ငန္းသည္ မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ အကြက္၅၁၊ အိုးဘို၊ ေ႐ႊက်င္ရပ္၊ ေ႐ႊက်င္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ မႏၱေလးေတာင္ ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေအဝမ္းလုပ္ငန္း၏အဓိကလုပ္ငန္းမွာ ပလပ္စတစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရသန္႔ဘူးခြံ၊ အခ်ိဳရည္ဘူးခြံ၊ ဆီဘူးခြံမ်ိဳးစံုတို႔ကို ဆိုဒ္စံုရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဘူးပံုစံအသစ္အဆန္းမ်ားကို ေအာ္ဒါလက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ဘူးမိုလ္၊ ဘူးမႈတ္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေရသန္႔ဘူးခြံ
  • အခ်ိဳရည္ဘူးခြံ
  • ဆီဘူးခြံ
  • ဘူးမိုလ္
  • ဘူးမွဳတ္စက္