မႏၲေလးစိန္ဒိုင္းမြန္း

သေဘၤာေဆးႏွင့္ ဘားနစ္

Address :အမွတ္ ၁၆၃၊ ၈၃လမ္း၊ ၂၅လမ္း ႏွင့္ ၂၆လမ္း ၾကား၊ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-442032358, 09-2032358

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Share This Page