ကံသာမင္း

ဥမ်ိဳးစံု (ၾကက္ဥ၊ ငံုးဥ၊ ဘဲဥ)

Slogan :

Address :၂၂လမ္း ႏွင့္ ၂၆လမ္း ၾကား၊ ကမ္းနားလမ္းအေပၚလမ္း၊ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2036423, 09-2057845

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • လတ္ဆက္ေသာ ၾကက္ဥ ၊ ဘဲဥ ၊ ထုးံဘဲဥမ်ားရရွိႏိုင္သည္။