နယူတန္

ေရသန္႔စင္ေရးသံုးပစၥည္းမ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၇၊ ၂၂လမ္း၊ ၈၁လမ္း ႏွင့္ ၈၂လမ္း ၾကား၊ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 02-4068354, 09-2032013

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေသာက္ေရသန္႔စက္႐ံုမ်ားအတြက္ ေရသန္႔စက္အပိုပစၥည္းမ်ားလိုအပ္ေနပါသလား……
  • စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္နိုင္သည့္ ေသာက္ေရသန္႔စက္ တပ္ဆင္လိုပါသလား…….
  • ေရသန္႔ေရခဲ အတံုးစက္၊အေၾကစက္မ်ား ဝယ္ယူတပ္ဆင္လိုပါသလား……
  • အိမ္သံုး၊ ႐ံုးသံုး၊ ေက်ာင္းသံုး၊ စက္႐ံုသံုး ေသာက္ေရသန္႔စက္မ်ား ဝယ္ယူတပ္ဆင္လိုပါသလား…….ဒီဆႏၵေတြအားလံုးတစ္ေနရာတည္းမွာ ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ဖို႔ "နယူတန္" အေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါၿပီ။