ေမာင္ေမာင္စိုး+ေဒါက္တာစႏၵာ

ေရပိုက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား

Slogan :

Address :အကြက္ ၃၄၊ ၃လမ္း၊ ၇၃လမ္း ႏွင့္ ၇၆လမ္း ၾကား၊ ေျမာက္ျပင္၊ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-258917144, 02-4065646

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Black Bull PVC ပိုက္ ႏွင့္ ပိုက္ဆက္ပစၥည္း GI ပိုက္ ႏွင့္ ပိုက္ဆက္ပစၥည္း ၊ ေရေမာ္တာ ၊ ဘိုထိုင္ေၾကြအိုး၊ပိုက္ေပ်ာ႕၊ေရခ်ိဳးခန္းသုးံပစၥည္းေရာင္းဝယ္ျဖန္႕ခ်ိေရး

Other Business Categories

  • ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္ အိမ္သာသံုးပစၥည္းမ်ား
  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား