စိန္ဝတ္ရည္

ပိုးထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :ပြဲေတာ္ရပ္၊ က်န္တန္းရပ္ကြက္၊အမရပူရၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2053230, 09-403723449

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပိုးထည္၊ ခ်ည္ထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဝယ္ယူရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
  • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္းမွန္ လက္လီ၊ လက္ကား

Share This Page