ဝင္းေအာင္(ကို)

ဖေယာင္းတိုင္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ)

Address :အမွတ္ ၁၂၊ ေလးစုရပ္ကြက္၊အမရပူရၿမိဳ႕နယ္

State :: မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2132406, 09-2028718

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Share This Page