ေကာင္းသန္႔

ဆီစက္မ်ား

Address :လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေရနံေခ်ာင္းစက္မွဳဇုန္၊ေရနံေခ်ာင္း

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5337178, 09-765337178

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဆီသန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံပါသည္။
  • လူမ်ဳိးဘာသာမေ႐ြး စားသံုးနိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • ပဲြ႐ံုမ်ား (စားသံုးဆီ)

Share This Page