ေရာင္နီ

ဆီစက္မ်ား

Address :စက္မွဳဇုန္၊ေရနံေခ်ာင္း

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-790529899

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပဲဆီအမ်ဳိးမ်ဳိး ရရွိသည္။
  • လူမ်ဳိးဘာသာမေ႐ြး စားသံုးႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • ပဲြ႐ံုမ်ား (စားသံုးဆီ)

Share This Page