ေ႐ႊဝါမိုး

အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :အမွတ္ ၈/၁၃-၁၄၊ ေ႐ႊမင္းဝံတိုက္တန္း၊ေရနံေခ်ာင္း

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5337071, 060-8821467

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ပစၥည္းမွန္၊ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္ျခင္း။
  • အိမ္တိုင္ယာေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း။

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား