ပိုင္(ဦး)-ဦးေသာင္းေ႐ႊ+ေဒၚစိန္တုတ္

ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၇၉၊ ရခိုင္ဘုရားႀကီးလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး ေျမာက္ဘက္၊ေတာင္တြင္းႀကီး

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5116263, 09-5333054, 09-5541313

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours