သမၼာအာဇီဝ(၃)

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :႐ိုးမဘဏ္ ေဘး၊ မေကြးလမ္း၊ေတာင္တြင္းႀကီး

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2050235, 09-789736859, 09-790228738

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ သေဘၤာေဆးႏွင့္ အိမ္သုတ္ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • အီလက္ထေရာနစ္၊ Mobile Centre.

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား
  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page