ေခတ္ေ႐ွ႕ေဆာင္

ပြဲ႐ံုမ်ား (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

Slogan :

Address :ေအာင္မဂၤလာလမ္း၊ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္၊ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2300446, 09-5048099

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • အေဆြေတာ္၏ ယံုၾကည္မႈကို ႐ိုးသားမႈႏွင့္ေပးဆပ္ပါမည္။
  • ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆိီထြက္သီးႏွံေရာင္းဝယ္ေရး၊ ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္းမွန္၊

Other Business Categories

  • ပြဲ႐ံုမ်ား (ကုန္စိမ္း)
  • ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး