ေအာင္ေဇယ်ာ

ဇီးခဲြစက္

Address :(၁)လမ္း၊ အမွတ္(၁၁)ရပ္ကြက္၊ ပခုကၠဴ

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2301200, 09-792301200

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဇီးသီး၊ ဇီးဆံေရာင္းဝယ္ေရး

Other Business Categories

  • အမႈန္႔ႀကိတ္စက္
  • စားေသာက္ကုန္မ်ား

Share This Page