ေအာင္လြင္(ဦး)

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :အမွတ္ ၁၁၀၊ ၿမိဳ႕မလမ္း၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊ပခုကၠဴ

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-43114039, 09-43008211

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • မီးဖုိ၊ ပလတ္စတစ္ႏွင့္အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေရာင္းဝယ္ေရး

Other Business Categories

  • အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • ပလတ္စတစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Share This Page