ေငြမိုးဦး(၂)

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အပိုပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :ၿမိဳ႕မလမ္း၊ ေအာင္သေျပလမ္းဆံုအေ႐ွ႕ဘက္၊ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-789267389, 09-696724008

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာပစၥည္းမ်ိဳးစံုရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ဦးထုပ္ဆိုင္မ်ား

Share This Page