စတားလိုက္

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Slogan :

Address :လြတ္လပ္ေရးလမ္း၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-43099852, 09-401500786

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • အင္ဂ်င္ႏွင့္ အင္ဂ်င္အပိုပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္၊ စက္အပိုပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စက္သံုးေဘာလ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စက္သံုးပန္ကာႀကိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အင္ဂ်င္ႏွင့္လယ္ယာသံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Other Business Categories

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး
  • အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး