စိန္ရဲဒင္း

ဂ်ပန္ဘာသာစကားေျပာ သင္တန္းမ်ား

Address :အမွတ္ ၆၇/က၊ (၁၇)လမ္း၊ ေ႐ႊလမ္း အေနာက္ဘက္၊ အမွတ္(၁၁)ရပ္ကြက္၊ ပခုကၠဴ

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-401503509, 09-43127190

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဂ်ပန္စကားအား အေျခခံမွစ၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည္။

Other Business Categories

  • ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား

Share This Page