ဟန္သစ္

ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :၇လမ္း၊ ဆုႀကီးပန္လမ္းအေ႐ွ႕ဘက္၊ အမွတ္(၁၅)ရပ္ကြက္၊ပခုကၠဴ

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2302305, 09-792302305, 09-442302305

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္ ၊ ပစၥည္းမွန္၊ ေစ်းႏႈန္းမွန္ပါသည္။

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား
  • ကုန္စံုဆိုင္မ်ား