ဖူဂ်ီ

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :ၿမိဳင္လမ္း၊ ၇လမ္း ထိပ္၊ အမွတ္(၁၁)ရပ္ကြက္၊ပခုကၠဴ

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-772221050, 09-2302341

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • မိသားစုတိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အိမ္သံုး အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ပစၥည္းမွန္၊ ေစ်းႏႈန္းမွန္ျဖင့္ ေရာင္းခ်၍ အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။

Other Business Categories

  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page