ပ်ားနက္

စတိုးဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :သမစိတၱလမ္း၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊ပခုကၠဴ

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2300683, 09-33172255

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကုန္မ်ိဳးစုံ / မုန္႕မ်ိဳးစုံ

Other Business Categories

  • ကုန္စံုဆိုင္မ်ား
  • မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား