ၾကယ္စင္

စားေသာက္ကုန္မ်ား

Address :လြတ္လပ္ေရးလမ္း၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2302009, 09-2302008

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဓါတ္ပုံ/ဗီႏိုင္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးစုံ/မုန္႕မ်ိဳးစုံလုပ္ငန္း

Other Business Categories

  • ကုန္စံုဆိုင္မ်ား
  • မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား
  • စာေရးကိရိယာဆိုင္

Share This Page