ျဖဴစင္

ကေလးအဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

Address :တပ္မလမ္း၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-255255349, 09-2300345

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကေလးအဝတ္အထည္မ်ိဳးစုံႏွင့္ အသုးံအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။

Other Business Categories

  • အထည္ဆိုင္မ်ား

Share This Page