ဧရာဝတီ

အေဝးေျပးကားလိုင္းမ်ား

Address :ထင္းတန္းလမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ပခုကၠဴ

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-33175648, 09-777759868

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွခရီးသည္မ်ားအိမ္အေရာက္ႀကိဳပို႔လုပ္ေပးသည္။
  • မေကြးၿမိဳ႕မွခရီးသည္မ်ားအိမ္အေရာက္ႀကိဳပို႔လုပ္ေပးသည္။

Share This Page