သန္းသဇင္

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Slogan :

Address :ေဖာင္ေတာ္ဦးလမ္း၊ ျမစ္ေျခကားဂိတ္၊ အမွတ္(၉)ရပ္ကြက္၊ပခုကၠဴ

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-2302165, 09-794402494

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဓာတ္ေျမၾသဇာ ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေရာင္းဝယ္ေရး။

Other Business Categories

  • ဓာတ္ေျမၾသဇာ
  • စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား