ပါဝါမင္း

ပဲခဲြစက္၊ ပဲအမႈန္႔ႀကိတ္စက္မ်ား

Slogan :

Address :သီရိမဟာၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-796767600, 09-2302196

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကုလားပဲျခမ္းႏွင့္ ဆုိင္ကလုန္း(န္)တို႔ဟူးက်ိဳပဲမႈန္႔ လက္လီ၊လက္ကားဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • စားေသာက္ကုန္မ်ား
  • ပြဲ႐ံုမ်ား (ကုန္စိမ္း)