စြယ္ေတာ္

ပြဲ႐ံုမ်ား (ဆန္)

Address :အမွတ္ ၃၊ ပိေတာက္လမ္း၊ ေဈးသစ္ေဈး အေနာက္ဘက္၊မင္းဘူး

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 065-21082, 09-43071493, 09-792153224

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဆန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
  • ဆီအမ်ိဳးမ်ိဳး ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။

Other Business Categories

  • ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page