စြန္နား(ဦး)ႏွင့္သားမ်ား

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :အမွတ္ ၇၅/ဘီ၊ ပ်ဥ္းမလမ္း၊ ေဈးေတာင္ဘက္ေထာင့္၊ေခ်ာက္

State :: မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-792305862

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဟန္းဆက္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဆိုလာအမ်ဳိးမ်ဳိး ဘတၳီအမ်ဳိးမ်ဳိး လက္လီ၊ လက္ကား ရရွိပါသည္။

Share This Page