Add your listing here

Results 21 - 30 of 686

၂၆၂ (ပုဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး (လံုခ်ည္))

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၆၂၊ သိမ္ႀကီးေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-370622 Ext.631, 09-73151042

၃၃၃ (ပုဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး (လံုခ်ည္))

အခန္း ၁၀၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈးသစ္၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420054573

555 (ပုဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး (လံုခ်ည္))

အမွတ္ ၄၇/၄၉၊ ပထမထပ္၊ သဇင္(အီး)-႐ံု၊ ေဈးခိ်ဳ၊ ခ်မ္းေအးသာစံအေနာက္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43157555, 09-440000488

939 (ပုဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး (လံုခ်ည္))

အမွတ္ ၁၂/၁၄၊ ပထမထပ္၊ သဇင္(အီး)-႐ံု၊ ေဈးခိ်ဳ၊ ခ်မ္းေအးသာစံအေနာက္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-258000660, 09-256307770, 09-793511162

A.R. (ပုဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး (လံုခ်ည္))

အမွတ္ ၆၀၊ (၁၂၃)လမ္း၊ သေျပကုန္းရပ္ကြက္၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8619128, 09-5022735, 01-8619259, 09-785022735, 09-799400040

ဧကရာဇ္မင္း (ပုဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး (လံုခ်ည္))

အမွတ္ ၁၈/ဘီ၊ မဂၤလာလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္း(ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250239592, 09-442489265, 09-760146231

အဲ႐ိုး (ပုဆိုးအမ်ိဳးမ်ိဳး (လံုခ်ည္))

အမွတ္ ဒီ-၇၊ ေျမညီထပ္၊ မန္းျမန္မာပလာဇာ၊ ခ်မ္းေအးသာစံအေနာက္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-4000455, 09-973590603, 09-33038332, 09-2019237