Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

ၾကည္သာဦး (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၂၈၊ ဦးစံေအးလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-619116, 09-43200067, 09-401049992, 09-401049993

စစ္ျပင္ (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

ဘုရင္႕ေနာင္လမ္း၊ လိႈင္ျမစ္ အနီး၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-450012149

စတိုင္(လ္) (အရက္ႏွင့္ ဘီယာအေရာင္းဆိုင္)

အမွတ္ ၁၀၂၊ ဗိုလ္ခု်ပ္လမ္းမၾကီး၊ တဝေရႊဂူႀကီးဘုရား အနီး၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ထန္းတပင္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-619082, 09-423396275