Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

လင္းလက္ (ပင္မင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၄၇၊ ကံ့ေကာ္လမ္း၊ ေလဆိပ္ အနီး၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-41005330, 09-450992966

ျဖဴေဖြးမ (ပင္မင္းဆိုင္မ်ား)

စိမ္းလဲ့သာယာ(၂)လမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-777612336

စိုးစံ (ပင္မင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၅၊ ဝိုင္ဘီေအလမ္း၊ ထားဝယ္စုရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422194966, 09-780790644

သန္႔စင္ (ပင္မင္းဆိုင္မ်ား)

အခန္း ေအ/၂၅၊ ငါးေလလံေဈးလမ္း၊ ၿမိတ္အေဝးေျပးကားဝန္း(အသစ္)၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422287450